Narrow By

EMG 6 Strings

Results 1-25 of 51
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last
 • of
 • 3
EMG -ZW Zakk Wylde 81/85 Humbucker Set (2022.00)
EMG -ZW Zakk Wylde 81/85 Humbucker Set
 • New: $199.00
 • Blemished: $185.07
 • Rating:
EMG JH James Hetfield Humbucker Set (3707.00)
EMG JH James Hetfield Humbucker Set
 • New: $239.00
 • Blemished: $222.27
 • Rating:
EMG EMG-81 Humbucking Active Guitar Pickup (31.00)
EMG EMG-81 Humbucking Active Guitar Pickup
 • New: $99.00
 • Blemished: $92.07
 • Rating:
EMG 81-X Active Humbucker Pickup (2966)
EMG 81-X Active Humbucker Pickup
 • New: $109.00+
 • Blemished: $120.90
 • Rating:
EMG ALX Alexi Laiho HZ Humbucker/ABQ SET (2992.00)
EMG ALX Alexi Laiho HZ Humbucker/ABQ SET
 • New: $99.00
 • Blemished: $92.07
 • Rating:
EMG 81X/60X Custom Humbucker Set (3691.00)
EMG 81X/60X Custom Humbucker Set
EMG EMG-T Single-Coil Telecaster Active Pickup Set (175.00)
EMG EMG-T Single-Coil Telecaster Active Pickup Set
 • New: $159.00
 • Blemished: $147.87
 • Rating:
EMG H4 Passive Electric Guitar Humbucker Pickup (2064)
EMG H4 Passive Electric Guitar Humbucker Pickup
 • New: $69.00
 • Blemished: $64.17
 • Rating:
 • of
 • 3