Narrow By

Blemished EMG

Results 1-25 of 34
 • 1
 • 2
 • Last
 • of
 • 2
EMG -ZW Zakk Wylde 81/85 Humbucker Set (2022.00)
EMG -ZW Zakk Wylde 81/85 Humbucker Set
 • New: $199.00
 • Blemished: $185.07
 • Rating:
EMG JH James Hetfield Humbucker Set (3707.00)
EMG JH James Hetfield Humbucker Set
 • New: $239.00
 • Blemished: $222.27
 • Rating:
EMG EMG-81 Humbucking Active Guitar Pickup (31.00)
EMG EMG-81 Humbucking Active Guitar Pickup
 • New: $99.00
 • Blemished: $92.07
 • Rating:
EMG PJ-X Active Bass Pickup Set (2983)
EMG PJ-X Active Bass Pickup Set
 • New: $179.00
 • Blemished: $166.47
 • Rating:
EMG 81-X Active Humbucker Pickup (2966)
EMG 81-X Active Humbucker Pickup
 • New: $109.00+
 • Blemished: $120.90
 • Rating:
EMG EMG-40DC Dual Coil 5-String Active Bass Pickup (658)
EMG EMG-40DC Dual Coil 5-String Active Bass Pickup
 • New: $99.00+
 • Blemished: $92.07
 • Rating:
EMG 808X 8-String Active Guitar Pickup (3328)
EMG 808X 8-String Active Guitar Pickup
 • New: $129.00
 • Blemished: $119.97
 • Rating:
EMG ALX Alexi Laiho HZ Humbucker/ABQ SET (2992.00)
EMG ALX Alexi Laiho HZ Humbucker/ABQ SET
 • New: $99.00
 • Blemished: $92.07
 • Rating:
EMG 707X 7-String Active Guitar Pickup (3253)
EMG 707X 7-String Active Guitar Pickup
 • New: $119.00
 • Blemished: $110.67
 • Rating:
EMG Geezer Butler Signature PJ Bass Pickup Set (4645)
EMG Geezer Butler Signature PJ Bass Pickup Set
 • New: $139.00
 • Blemished: $129.27
 • Rating:
EMG EMG-J Active Bass Pickup Set (62.00)
EMG EMG-J Active Bass Pickup Set
 • New: $159.00
 • Blemished: $147.87
 • Rating:
EMG Zakk Wylde Limited Set (4574)
EMG Zakk Wylde Limited Set
EMG SPC Strat Presence Control Knob (169)
EMG SPC Strat Presence Control Knob
 • New: $47.00
 • Blemished: $43.71
 • Rating:
EMG 81X/60X Custom Humbucker Set (3691.00)
EMG 81X/60X Custom Humbucker Set
EMG AB AfterBurner Pickup Booster (1977)
EMG AB AfterBurner Pickup Booster
EMG EMG-T Single-Coil Telecaster Active Pickup Set (175.00)
EMG EMG-T Single-Coil Telecaster Active Pickup Set
 • New: $159.00
 • Blemished: $147.87
 • Rating:
EMG H4 Passive Electric Guitar Humbucker Pickup (2064)
EMG H4 Passive Electric Guitar Humbucker Pickup
 • New: $69.00
 • Blemished: $64.17
 • Rating:
EMG EMG-81-7 7-String Guitar Active Pickup (2547)
EMG EMG-81-7 7-String Guitar Active Pickup
 • New: $109.00
 • Blemished: $101.37
 • Rating:
EMG OC1 SRO Open-Coil Passive Humbucker Pickup (3219)
EMG OC1 SRO Open-Coil Passive Humbucker Pickup
 • New: $59.00
 • Blemished: $54.87
 • Rating:
EMG EMG-P Active P-Bass Pickup (78.00)
EMG EMG-P Active P-Bass Pickup
 • New: $95.00
 • Blemished: $88.35
 • Rating:
EMG EMG-81TW Active Dual-Mode Humbucker Guitar Pickup (2736.00)
EMG EMG-81TW Active Dual-Mode Humbucker Guitar Pickup
 • New: $119.00
 • Blemished: $110.67
 • Rating:
 • of
 • 2